Přeskočit na obsah

Práce na částečný úvazek v roce 2021 přehledně: Odvody, dovolená i přivýdělek na živnost

Práce-na-částečný-úvazek-v-roce-2021-přehledně---Odvody,-dovolená-i-přivýdělek-na-živnost---Domelie.cz

Práce na částečný úvazek je stále velmi žádaná a nedostatková. V článku najdete užitečné informace o tom, co obnáší práce na částečný úvazek na pracovní smlouvu, jak je to zároveň s přivýdělkem na živnost, zda máte nárok na dovolenou, jaké jsou odvody na zdravotní pojištění i jaké platí novinky z hlediska zdanění v roce 2021.

Novinky ve zdanění pro rok 2021

Od roku 2021 se daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tj. z práce na pracovní smlouvu, počítá z hrubé, nikoli ze superhrubé, mzdy. Sazba zůstává 15 %. Osoby, které mají nadprůměrně vysoké příjmy a v minulosti by platili solidární daň, nyní zaplatí 23% daň. Do částky 141 764 Kč měsíčně se bude danit mzda 15 %, nad tuto částku bude mzda zdaněna 23 %. Pokud budou mít OSVČ roční zisk více než 1 701 168 Kč, od této částky zaplatí také daň ve výši 23 %.

Současně se zvýší základní sleva na poplatníka na 27 840 Kč ročně (na 2 320 Kč měsíčně). Tato sleva se týká všech pracujících osob – zaměstnanců, OSVČ, pracujících na DPP i na DPČ. Dále došlo ke zrušení stropu daňového bonusu, což ocení pracující rodiny s více dětmi. V minulosti byla roční částka zastropovaná na 60 300 Kč.

Zdravotní pojištění při práci na poloviční úvazek

Sazba zdravotního pojištění je stejná jako při plném úvazku a činí 13,5 % ze mzdy. Zaměstnanec ze své mzdy platí 4,5 %, zaměstnavatel odvádí 9 %. Pro rok 2021 se počítá minimální platba na zdravotní pojištění z minimální mzdy 15 200 Kč a činí 2052 Kč měsíčně. Pokud mzda ze zkráceného úvazku nepokrývá minimální měsíční mzdu a pokud není zaměstnanec státním pojištěncem, musí zaměstnanec na zdravotní pojištění doplatit rozdíl mezi stanovenou zálohou a povinnou minimální platbou. Jinými slovy, pokud je měsíční mzda na poloviční úvazek menší než 15 200 Kč (minimální mzda 2021), budete doplácet na zdravotní pojištění. Jestliže pracuje zaměstnanec na dva zkrácené úvazky, které jsou na pracovní smlouvu, musí z každého pracovního úvazku odvést zdravotní pojištění. V každém z úvazků se odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Sociální pojištění při práci na poloviční úvazek

U sociálního pojištění se odvádí zálohy ze skutečné mzdy. Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí sociální pojištění, do kterého patří pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanec ze své mzdy odvede 6,5 %, zaměstnavatel 24,8 % – z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Pokud zaměstnanec pracuje na dva zkrácené úvazky, které má na zkrácený pracovní poměr, musí z každého zaplatit sociální pojištění, úhrnem 31,5 % z vyměřovacího základu. Podrobné výše sazeb jsou uvedeny na webových stránkách ČSSZ.

Poloviční úvazek a důchod

Zkrácený úvazek na pracovní smlouvu nebo DPČ se počítá pro účely důchodu stejně jako plný úvazek. Pro výpočet starobního důchodu je samozřejmě klíčová také výše mzdy. Práce na částečný úvazek se započítává pro důchodové účely v plném rozsahu, stejně jako zaměstnancům pracujícím na plný úvazek. Výši důchodu ovlivňují příjmy, ze kterých se platí sociální pojištění.

Dovolená

Nárok na dovolenou vzniká stejně jako u plného úvazku, avšak dovolená je krácena. Dle § 213 zákoníku práce, odst. „(1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. (4) Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. (5) Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.“

Dle § 216 zákoníku práce, odst. (4) Pro zjištění, zda jsou splněny podmínky vzniku práva na dovolenou, se posuzuje zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, jako by v kalendářním týdnu pracoval 5 pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu; to platí i pro účely krácení dovolené, s výjimkou neomluvené nepřítomnosti v práci. (5) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.“

Jak se nově od roku 2021 počítá dovolená? Každý zaměstnanec má nárok dle novely Zákoníku práce na dovolenou v hodinách. Při plném úvazku, který je 40 hodin týdně a při nároku na dovolenou, která je 4 týdny v roce, se výše hodinové dovolené spočítá jako 40 (hodin týdně) x 4 (týdny dovolené). Celkem to je 160 hodin dovolené ročně. Pokud má zaměstnanec nárok na 5 týdnů dovolené ročně, je to 200 hodin, u 8 týdnů to je 320 hodin. Při kráceném úvazku ve výši 30 hodin týdně má nárok na dovolenou ve výši 120 hodin (4 týdny), na 150 hodin (5 týdnů), 240 hodin (8 týdnů). Při úvazku na 20 hodin týdně to je 80 hodin/100 hodin/160 hodin (dovolená 4/5/8 týdnů) a při úvazku 10 hodin týdně to je 40/50/80 hodin (dovolená 4/5/8 týdnů).

Živnost při práci na poloviční úvazek

Pro OSVČ platí minimální zálohy v roce 2021 na sociální pojištění 2 588 Kč, na zdravotní pojištění 2 393 Kč. Pokud máte poloviční úvazek na pracovní smlouvu nebo na DPČ, odvádíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a zároveň jste živnostník, je vaše živnost vedena jako vedlejší.

OSVČ na vedlejší činnost mají stanovenou minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 1 036 Kč měsíčně pro rok 2021, a to pouze v případě, že jejich rozhodná částka zakládá platbu na sociální pojištění. Pokud pracujete, odvádíte minimální zálohy na sociální pojištění u zaměstnavatele, máte živnostenský list na vedlejší činnost, a rozhodná částka dle vašich příjmů je nižší než 2,4násobku průměrné mzdy za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, nemusíte platit minimální zálohy na sociální pojištění. Pro rok 2021 tato rozhodná částka vychází na 85 058 Kč.

Jestliže máte pracovní smlouvu nebo DPČ a odvádíte minimální zálohy na zdravotní pojištění, nemusíte platit jako OSVČ měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Pokud jste pouze státní pojištěnec, neodvádíte minimální zálohy na zdravotní pojištění ze zaměstnání, musíte platit minimální zálohy na zdravotní pojištění i v případě, že jste například na mateřské či rodičovské dovolené (platí také pro seniory a studenty).

OSVČ se od roku 2021 mohou přihlásit k paušální dani. Za jeden měsíc zaplatí 5 469 Kč. V této částce je zahrnuto zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, daň z příjmů 100 Kč a sociální pojištění ve výši 2 976 Kč. V roce 2021 bylo možné se k této dani přihlásit do 11.1. 2021. Při práci na poloviční úvazek paušální daň s největší pravděpodobností nevyužijete. Tento způsob odvádění daně se nevyplatí každému podnikateli.

Výhody práce na zkrácený úvazek (na pracovní smlouvu)

  • Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit práci přesčas.
  • Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce a platí dvouměsíční výpovědní lhůta (neplatí pro DPČ a DPP).
  • Lze si přivydělávat i v důchodu (nikoli předčasném) i při rodičovské dovolené.
  • Pokud pracujete místo plného úvazku na částečný úvazek a odvádíte řádně sociální pojištění, počítají se vám plně dopracované roky pro vznik nároku na starobní důchod.
  • I při práci na částečný úvazek má zaměstnanec nárok na plnou roční slevu na poplatníka, která pro rok 2021 činí 27 840 Kč ročně.
  • Pokud pracujete na poloviční úvazek, odvádíte sociální pojištění, máte nárok na nemocenské dávky – mateřskou, otcovskou, nemocenskou, ošetřovné (neplatí pro DPČ a DPP).

 

Na jakou smlouvu pracovat? Podívejte se na náš článek: Jaký je rozdíl mezi DPP, DPČ, HPP a na jakou smlouvu pracovat?

Jak najít přivýdělek k práci na částečný úvazek?

Snadno. Zaregistrujte se zdarma na Domelie.cz a najděte si přivýdělek v místě svého bydliště. Domelie.cz nabízí sousedskou výpomoc v oblasti hlídání dětí, péče o seniory i doučování. Vybrat si můžete také z inzerátů z oblasti úklidu domácnosti, přivydělat si můžete jako osobní trenér, kutil, kadeřnice, kadeřník i kosmetička. Podívejte se na Domelie.cz, zaregistrujte se, vyplňte profil a najděte si přivýdělek, který vás bude bavit.