Přeskočit na obsah

OSVČ: Na co máte nárok z nemocenského pojištění a vyplatí se jej odvádět?

  • od
OSVČ---Na-co-máte-nárok-z-nemocenského-pojištění-a-vyplatí-se-jej-odvádět - Blog - Domelie.cz

Z běžného nemocenského pojištění má OSVČ nárok na nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství (PPM), otcovskou či dlouhodobé ošetřovné. V článku se dozvíte, jaké jsou podmínky pro získání těchto dávek a jak vysoké nemocenské pojištění odvádět.

Výše nemocenského pojištění pro OSVČ

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Jinými slovy, není potřeba jej platit, ale v případě, že jej neodvádíte, nemáte nárok na žádnou dávku z nemocenského pojištění. Ztrácíte nárok na PPM, otcovskou, nemocenskou i dlouhodobé ošetřovné. Pozor! Nepleťte si nemocenské a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je pro všechny OSVČ (stejně jako zaměstnance) povinné a je určeno na zdravotní péči.

Výše nemocenského za jeden kalendářní den je stanovena na „a) 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, b) 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, c) 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Výše PPM a otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.“ V případě čerpání nemocenské získáváte nárok na tuto dávku až od 15. kalendářního dne nemoci.

Jaké jsou podmínky nároku nemocenské?

Účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat alespoň tři měsíce bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti (případně karantény). OSVČ nebude po dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Nemocenská bude vyplacena té OSVČ, která má potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, nebo která má nařízenou karanténu delší než 14 dní.

Jaké jsou podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství?

Zaměstnanci i OSVČ mají stejné podmínky. Kromě podmínky trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, musí účast na nemocenském pojištění OSVČ trvat minimálně 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. To se započte do celkové délky 270 dnů. Při pobírání PPM nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Tiskopis najdete na stránkách ČSSZ zde.

Jaké jsou podmínky nároku na otcovskou?

Dávku je možné čerpat maximálně 1 týden. Nástup na otcovskou si otec určí sám v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče (maximálně u dítěte do 7 let věku). Účast na nemocenském pojištění OSVČ musí před čerpáním otcovské dovolené trvat minimálně tři měsíce. Stejně jako u PPM nesmí OSVČ vykonávat během otcovské osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Jaké jsou podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné?

Dávku může získat ošetřující osoba, která pečovala o osobu blízkou. Dávku lze čerpat pouze 90 kalendářních dní a pouze v případě, že účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala minimálně po dobu tří měsíců před podáním žádosti o dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí osobně vykonávat po dobu pobírání dávky výdělečnou činnost (ani zaměstnání).

Jak se vypočítá výše dávek z nemocenského pojištění?

Z rozhodného období se zjistí vyměřovací základ, který se vydělí počtem dní připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se vyloučené dny, tedy dny, za které OSVČ neplatí nemocenské pojištění. Rozhodným obdobím bývá 12 měsíců před kalendářním měsícem, v němž událost vznikla. Vyměřovacím základem pro pojistné na nemocenské pojištění v roce 2020 je minimálně 7 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,1 % činí nejméně 147 Kč. Podrobnější informace o výpočtu výše dávek je uvedeno v podrobném článku na webových stránkách ČSSZ.

Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění neovlivní výši měsíčního základu nemocenského pojištění ani výši ročního vyměřovacího základu. Jestliže OSVČ uhradí platbu pojistného na nemocenské pojištění ve vyšší výši, nebude se při výpočtu dávky nemocenského pojištění přihlížet k částce přesahující její maximální měsíční základ.

Jak požádat o nemocenskou?

Ošetřující lékař napíše dočasnou pracovní neschopnost. Lékař zašle na OSSZ tiskopisy k nemoci a žádost o dávku nemocenského elektronicky přímo ČSSZ. OSVČ musí dodržovat čas vycházek, který jí lékař stanoví a také termín příští kontroly u lékaře. OSVČ o nemocenskou dávku nežádá a proces uplatňování dávky v případě nemoci je automatizovaný. Dávka bude zaslána na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění OSVČ nebo na adresu, kterou eviduje OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek, respektive na adresu trvalého bydliště. Podobně se postupuje při uplatnění nároku na nemocenské z důvodu karantény.

V případě, že pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dnů, ošetřující lékař potvrdí trvání pracovní neschopnosti alespoň jednou měsíčně v den kontroly pacienta. Lékař odesílá elektronicky jak prodloužení, tak ukončení pracovní neschopnosti.

OSVČ má povinnost ohlásit den, ve kterém začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnosti po ukončení dočasné pracovní neschopnosti. OSVČ musí tiskopis podat vždy, jinak nebude možné vyplatit poslední dávku nemocenské. Online formulář najdete zde.

Pojištění u soukromých zdravotních pojišťoven

Před dlouhodobou nemocí se můžete pojistit také u soukromých pojišťoven. Pojištění lze uzavřít v několika variantách: 1) od 15. dne (karenční doba 14 dní), 2) od 29. dne (karenční doba 28 dní), 3) individuálně. Po uzavření pojistné smlouvy se uplatňuje tříměsíční čekací doba (může se lišit v závislosti na pojišťovně). Jestliže onemocníte během této doby, nebudou vám vyplaceny dávky, vyjma pracovní neschopnosti následkem úrazu. Maximální doba výplaty pojistného plnění při pojistné události je 52 týdnů. V souvislosti s těhotenstvím je pojistné plnění vypláceno maximálně za 14 dnů pro každé těhotenství (čekací doba je 9 měsíců).

Denní dávka se odvíjí od výše vašeho příjmu. Pojišťovna v případě pojistné události bude chtít vidět váš příjem. Pojišťovna vám sice sjedná denní dávku v jakékoli výši, ale to neznamená, že vám ji v případě pojistné události vyplatí. Denní dávka se odvíjí vždy od výše vašeho příjmu.

Kdy platit nemocenské pojištění?

Nemocenské pojištění by si měli platit podnikatelé, kteří v případě dlouhodobé nemoci nebudou moci vykonávat výdělečnou činnost. Dále se vyplatí ženám, které plánují otěhotnět a chtějí nastoupit na mateřskou, a poté rodičovskou dovolenou. Pokud plánujete potomka, jste OSVČ a neplatíte zdravotní pojištění, je vhodné jej začít odvádět co nejdříve, jelikož na pobírání PPM se vztahují výše uvedené limity, tj. platit pojištění minimálně 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, celkově ale 270 dní v posledních dvou letech. O PPM se žádá 6 až 8 týdnů před porodem a toto datum nelze posunout. Je vhodné začít platit nemocenské pojištění ještě před otěhotněním.

Jak najít příjemný přivýdělek na živnostenský list?

Vydělávejte úklidem, hlídejte děti, doučujte matematiku nebo cizí jazyky. Můžete také pečovat o seniory, být lektorem, kadeřnicí, kosmetičkou či domácím kutilem. Na Domelie.cz najdete zajímavé nabídky práce, které zadávají domácnosti (rodiny) v místě vašeho bydliště. Jak si zde najít přivýdělek? Je to snadné. Zaregistrujte se, vyplňte svůj profil pomocníka a najděte si práci. Můžete sami odpovídat na inzeráty, nebo počkat, až vás kontaktuje rodina z vašeho blízkého okolí.