Přeskočit na obsah

Překážky v práci, neplacené vs. náhradní volno: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Překážky v práci, neplacené vs. náhradní volno: Jaký je mezi nimi rozdíl? - Blog - Domelie.cz

Kdy máte nárok na neplacené volno, kdy na náhradní volno a jak je to s odvodem sociálního a zdravotního pojištění? Víte, co jsou překážky v práci a proč byste se o ně měli více zajímat? V článku najdete zajímavé a praktické informace.

Překážky v práci (pracovní volno)

Zaměstnanci mají nárok nad rámec čtyř týdnů placené dovolené na pracovní volno. Pracovní volno se označuje jako „jiné důležité překážky v práci“. Pracovní volno může být placené či neplacené. V případech stanovených zákonem musí zaměstnavatel pracovní volno proplatit. Podrobnosti ukládá nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které v příloze uvádí, že za důležité osobní překážky v práci je považováno vyšetření nebo ošetření, pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba. Dle nařízení se „pracovní volno poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.“

Dále lze čerpat pracovní placené volno při narození dítěte, pokud otec veze svou manželku a nastávající matku do porodnice, úmrtí, jako doprovod (manžela, druha, rodičů, dítěte k lékaři). Placené volno na jeden den mohou obdržet také dárci krve (v ojedinělých případech lze prodloužit na 48 až 96 hodin). Náhrada mzdy se počítá stejně jako náhrada mzdy za dovolenou. Pro mzdu (v soukromé sféře) fungují stejné podmínky jako pro plat (ve veřejné sféře).

Pokud jste doma s nemocným dítětem, čerpáte ošetřovné, což je dávka nemocenského pojištění, nikoli placená překážka v práci. Nedostanete tedy stoprocentní náhradu mzdy, ale pouze náhradu mzdy ve výši 60 %.

 

Náhradní volno

Kdy máte nárok na náhradní volno? Dostanete jej za práci přes čas nebo za ty dny, kdy jste byli v práci, například ve státní svátek, a měli jste být doma. Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit ročně maximálně 150 hodin práce přesčas za jeden kalendářní rok. Na dalších přesčasových hodinách se musí zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout. Práci přesčas zaměstnanci může proplatit, nebo zaměstnanec může čerpat náhradní volno.

 

Neplacené volno

Na neplacené volno máte nárok dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které specifikuje výše uvedené placené překážky v práci a také možnost čerpat neplacené volno, tedy překážky v práci bez náhrady mzdy. Neplacené volno má zaměstnavatel povinnost udělit při vlastní svatbě, kdy zaměstnanec může žádat o dva dny volna, jeden den je placený, druhý neplacený. Pokud jde zaměstnanec na svatbu rodiče, má nárok na den neplaceného volna. Podrobněji jsme se touto problematikou zabývali výše. Neplacené volno lze udělit také na dobu porodu manželky, tedy přesněji: „ Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).“

Dále máte nárok na neplacené volno při stěhování, pokud doprovázíte člena širší rodiny k lékaři, při doprovodu dítěte do poradny, pokud hledáte novou práci (maximálně půlden týdně), a pokud vám zaměstnavatel dává výpověď, máte nárok při hledání práce na volno placené.

Zaměstnavatel musí dále udělit neplacené volno zaměstnanci, který koná ve veřejném nebo obecném zájmu. Jedná se například o výkon funkce poslance, senátora, člena zastupitelstva (až dvacet dnů za rok). Dle § 200 zákoníku práce: Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.“

Ostatní případy či rodinné situace jsou na zvážení a stojí na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel nemusí neplacené volno udělit. Není to jeho povinnost. Nejčastěji jej poskytuje při delší nemoci člena rodiny nebo při cestování.

 

Neplacené volno a povinné odvody

Při neplaceném volnu zaměstnanec nedostane mzdu a ani náhradu mzdy, neodvádí daně z příjmu a ani nemusíte odvádět sociální pojištění. Jestliže čerpáte neplacené volno dlouhodobě, může to mít negativní vliv na výši starobního důchodu. Pokud nejste státní pojištěnec, musíte odvádět každý měsíc minimální platbu za zdravotní pojištění, která činí 13,5 % z minimální mzdy (v roce 2021 je platba stanovena na 2052 Kč měsíčně). Jestliže budete čerpat neplacené volno pouze část měsíce a zároveň bude minimální vyměřovací základ ve výši minimální mzdy, odvede se z tohoto základu zákonem stanovené zdravotní pojištění. Bude-li vyměřovací základ menší, odvede se zdravotní pojištění z této mzdy a zároveň je potřeba uhradit doplatek za zdravotní pojištění do zákonem stanovené výše.

Nezapomeňte, že při čerpání neplaceného volna nemáte nárok na dávky z nemocenského pojištění a ani na náhradu mzdy.

Pokud potřebujete podrobnější informace o výši odvodů, informujte se na účetním oddělení ve firmě, ve které pracujete a kde čerpáte neplacené volno. Je vždy lepší se s nimi domluvit dopředu.

 

Hledáte přivýdělek k práci?

Na Domelie.cz najdete zajímavé pracovní nabídky z oblasti úklidu domácností, hlídání dětí, kutilství, kosmetiky, kadeřnictví i péče o seniory a ZTP osoby. Zaregistrujte se, vyplňte svůj profil a vydělejte si prací, kterou najdete ve svém blízkém okolí. Využít můžete členství zdarma nebo prémiové členství, se kterým získáte výhody oproti ostatním, a které vás bude stát měsíčně jako šálek kávy.