Přeskočit na obsah

Domácí péče o seniora: 5 tipů, jak a kde si říci o pomoc

Domácí-péče-o-seniora---5-tipů,-jak-a-kde-si-říci-o-pomoc - Blog - Domelie.cz

Pečujete sami doma o svou maminku nebo tatínka, kteří jsou v důchodovém věku a jsou odkázaní na péči druhé osoby? V článku najdete pět tipů na to, jak si péči o ně usnadnit. Nebojte se říci si o pomoc. Nejste v tom sami.

Příspěvek na péči

Od státu obdrží senior příspěvek na úhradu péče. Tento příspěvek je poskytován osobám, které jsou pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Slouží na zajištění pomoci, kterou mohou poskytovat sociální služby, blízké osoby nebo pečovatelé. Příspěvek se poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1 zákona o sociálních službách, která kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, potřebuje pomoc jiné fyzické osoby na to, aby zvládla základní životní potřeby. Rozsah stupně závislosti je uveden dále v § 8 téhož zákona. Pomoc může seniorovi poskytnout osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 85 odst. 1 téhož zákona, stejně jako lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Příspěvek je možné pobírat i po dobu, po kterou je podle zvláštního právního předpisu osoba hospitalizována. Příspěvek pobírá senior na to, aby uhradil péči. Příspěvek na péči nepobírá ošetřovatel ani blízká osoba. Podrobnější informace najdete na webových stránkách MPSV.

 

Tip: Jak požádat o příspěvek na péči

Vyplňte příslušnou žádost na webových stránkách MPSV. V oznámení o poskytovateli pomoci vyplníte osobu nebo instituci, která s péčí o seniora pomáhá. Pokud není senior schopen žádost vyplnit sám, jeho zdravotní stav to nedovoluje, vyplní žádost zmocněnec. Žádost podejte na krajské pobočce příslušného úřadu práce nebo ji můžete odeslat online s elektronickým podpisem či přes datovou schránku. Po podání žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovník, který si přijde ověřit, jak moc je senior nemocný. Před jeho návštěvou si můžete sepsat, jaké má senior potíže, co jej trápí, s čím potřebuje pomoc. Sociální pracovník připraví zprávu posudkovému lékaři, který si vyžádá zdravotní dokumentaci od praktického lékaře. Pokud budete podávat žádost o příspěvek, informujte o této skutečnosti také praktického lékaře, aby měl čas připravit všechny potřebné podklady pro posudkového doktora. Žadatel může být dále vyzván, aby podstoupil speciální vyšetření. Úřad práce má na rozhodnutí šedesát dní.

 

Stacionáře: Denní i týdenní péče

Často musí blízká osoba chodit do práce a zároveň se bojí nechat maminku nebo tatínka samotného doma. Pečující osoba může využít služeb stacionáře, do kterého seniora odveze a zase si jej vyzvedne. Nabízí se využití denních či týdenních stacionářů. Ve stacionáři se o seniora starají. Poskytnou mu stravu, cvičení, pomoc při sebeobsluze nebo hygieně, někdy jej mohou odvézt domů. Zaleží na nabídce služeb. Do tohoto zařízení můžete ráno seniora umístit a po práci si jej opět vyzvednout. Týdenní stacionáře fungují na stejném principu, jen doba pobytu není několik hodin, ale senior může ve stacionáři zůstat přes noc. Poplatky za služby jsou regulovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V tomto zákoně jsou v §46 specifikovány denní stacionáře, v §47 jsou specifikovány týdenní stacionáře. Výši úhrady reguluje §73, který uvádí, že „úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku“. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí předpis, tj. vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. „Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu.” Kapacita stacionářů je omezená.

Dle §17 vyhlášky MPSV může být maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích 130 Kč za hodinu, 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Dle §18 je možné účtovat maximálně 210 Kč denně za ubytování.

 

Terénní pečovatelská služba

Tato služba je vhodná pro osoby, které nejsou plně soběstačné a potřebují pomoc druhých. Službu mohou využít senioři od 65 let věku, osoby se zdravotním postižením od 18 let věku a osoby s chronickým onemocněním. Pečovatel dochází do bydliště seniora či pacienta a pomůže mu při běžných úkonech péče o sebe, je mu nápomocen s hygienou, stravováním, donáškou jídla, kontaktem se sociálním prostředím. Pomůže mu se zajištěním chodu domácnosti (praní prádla, nákup, úklid). Za hodinu je stanovena maximální sazba na 130 Kč. Terénní pečovatelská služba může klientům zajistit také rozvážku obědů, jídla, doprovázet je k lékaři či na úřady.

 

Odlehčovací služba

Pokud se o seniora staráte samy, máte zaměstnání, nebo jste na rodičovské dovolené, a potřebujete si odpočinout, může vám pomoci odlehčovací služba. Seniora můžete umístit krátkodobě do domova pro seniory, můžete zajistit intenzivnější návštěvy terénní pečovatelské služby, případně se domluvit ve stacionáři. O vážně nemocné pacienty se může postarat hospic.

 

Pečovatelka

Přímo k vám domů může docházet pečovatelka nebo pečovatel, kteří vám pomohou s péčí o seniora. Nejedná se o terénní pečovatelskou službu. Jeden týž člověk se bude pravidelně o seniora starat a pomáhat vám s péčí o něj. Vhodnou pečovatelku najdete například na Domelie.cz. Zde si můžete vybrat osobu podle profilů pečovatelek o seniory a ZTP. Na Domelii můžete také zadat inzerát, do kterého specifikujete vaše požadavky, a zájemci o práci se vám sami ozvou.

 

Když na péči doma nestačíte

Jestliže na domácí péči nestačíte (stav seniora se zhoršil, váš zdravotní stav se zhoršil, změnily se podmínky pro domácí péči), nabízí se několik možností, jak zajistit, aby o nemocného člověka bylo řádně postaráno. Vždy záleží na zdravotním stavu pacienta. Vybírat můžete z těchto alternativ:

 

  • Domovy pro seniory se zvláštním režimem: Ve speciálním domově pro seniory pečují o osoby s nízkou mírou soběstačnosti, s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností. Pacientům domov poskytne vše, co potřebují – odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v příjemném prostředí. Domovy mohou být soukromé nebo je jejich zřizovatelem příslušný kraj. Od toho se poté odvíjí výše měsíčního poplatku.
  • Hospic: Tato instituce nabízí velmi pěkné a milé prostředí se vším pohodlím i péčí. Hospic je zpravidla určen pro pacienty, kteří nemohou doma setrvat z důvodu vážného zdravotního stavu, a příliš času jim již nezbývá. Průměrná doba pobytu v hospici se pohybuje mezi jedním a dvěma měsíci. Hospic bývá soukromé zařízení.
  • Léčebna dlouhodobě nemocných: Po závažné operaci, úraze nebo také při nepříznivém vývoji nádorových onemocnění mohou pacienti na čas setrvat v léčebně dlouhodobě nemocných. Pobyt je poskytován zdarma (je-li pacient zdravotně pojištěn). LDN může být pro rodinu často jedinou možností, kde bude na čas senior pobývat. Dostane zde náležitou lékařskou péči, avšak necítí se v nemocničním prostředí jako doma.

 

Doma nebo do domova?

Ve stáří lidé neradi mění prostředí a přejí si zůstat tam, kde jsou zvyklí. Jaké jsou klady a zápory domovů pro seniory, jak se vyplňuje žádost a jaké máte možnosti, se dočtete v článku na blogu Domelie.cz

 

Pečujete sami doma o svou maminku nebo tatínka, kteří jsou v důchodovém věku a jsou odkázaní na péči druhé osoby? V článku najdete pět tipů na to, jak si péči o ně usnadnit. Nebojte se říci si o pomoc. Nejste v tom sami.

 

Příspěvek na péči

Od státu obdrží senior příspěvek na úhradu péče. Tento příspěvek je poskytován osobám, které jsou pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Slouží na zajištění pomoci, kterou mohou poskytovat sociální služby, blízké osoby nebo pečovatelé. Příspěvek se poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1 zákona o sociálních službách, která kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, potřebuje pomoc jiné fyzické osoby na to, aby zvládla základní životní potřeby. Rozsah stupně závislosti je uveden dále v § 8 téhož zákona. Pomoc může seniorovi poskytnout osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 85 odst. 1 téhož zákona, stejně jako lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Příspěvek je možné pobírat i po dobu, po kterou je podle zvláštního právního předpisu osoba hospitalizována. Příspěvek pobírá senior na to, aby uhradil péči. Příspěvek na péči nepobírá ošetřovatel ani blízká osoba. Podrobnější informace najdete na webových stránkách MPSV.

 

Tip: Jak požádat o příspěvek na péči

Vyplňte příslušnou žádost na webových stránkách MPSV. V oznámení o poskytovateli pomoci vyplníte osobu nebo instituci, která s péčí o seniora pomáhá. Pokud není senior schopen žádost vyplnit sám, jeho zdravotní stav to nedovoluje, vyplní žádost zmocněnec. Žádost podejte na krajské pobočce příslušného úřadu práce nebo ji můžete odeslat online s elektronickým podpisem či přes datovou schránku. Po podání žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovník, který si přijde ověřit, jak moc je senior nemocný. Před jeho návštěvou si můžete sepsat, jaké má senior potíže, co jej trápí, s čím potřebuje pomoc. Sociální pracovník připraví zprávu posudkovému lékaři, který si vyžádá zdravotní dokumentaci od praktického lékaře. Pokud budete podávat žádost o příspěvek, informujte o této skutečnosti také praktického lékaře, aby měl čas připravit všechny potřebné podklady pro posudkového doktora. Žadatel může být dále vyzván, aby podstoupil speciální vyšetření. Úřad práce má na rozhodnutí šedesát dní.

 

Stacionáře: Denní i týdenní péče

Často musí blízká osoba chodit do práce a zároveň se bojí nechat maminku nebo tatínka samotného doma. Pečující osoba může využít služeb stacionáře, do kterého seniora odveze a zase si jej vyzvedne. Nabízí se využití denních či týdenních stacionářů. Ve stacionáři se o seniora starají. Poskytnou mu stravu, cvičení, pomoc při sebeobsluze nebo hygieně, někdy jej mohou odvézt domů. Zaleží na nabídce služeb. Do tohoto zařízení můžete ráno seniora umístit a po práci si jej opět vyzvednout. Týdenní stacionáře fungují na stejném principu, jen doba pobytu není několik hodin, ale senior může ve stacionáři zůstat přes noc. Poplatky za služby jsou regulovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V tomto zákoně jsou v §46 specifikovány denní stacionáře, v §47 jsou specifikovány týdenní stacionáře. Výši úhrady reguluje §73, který uvádí, že „úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku“. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí předpis, tj. vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. „Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu.” Kapacita stacionářů je omezená.

Dle §17 vyhlášky MPSV může být maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích 130 Kč za hodinu, 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Dle §18 je možné účtovat maximálně 210 Kč denně za ubytování.

 

Terénní pečovatelská služba

Tato služba je vhodná pro osoby, které nejsou plně soběstačné a potřebují pomoc druhých. Službu mohou využít senioři od 65 let věku, osoby se zdravotním postižením od 18 let věku a osoby s chronickým onemocněním. Pečovatel dochází do bydliště seniora či pacienta a pomůže mu při běžných úkonech péče o sebe, je mu nápomocen s hygienou, stravováním, donáškou jídla, kontaktem se sociálním prostředím. Pomůže mu se zajištěním chodu domácnosti (praní prádla, nákup, úklid). Za hodinu je stanovena maximální sazba na 130 Kč. Terénní pečovatelská služba může klientům zajistit také rozvážku obědů, jídla, doprovázet je k lékaři či na úřady.

 

Odlehčovací služba

Pokud se o seniora staráte samy, máte zaměstnání, nebo jste na rodičovské dovolené, a potřebujete si odpočinout, může vám pomoci odlehčovací služba. Seniora můžete umístit krátkodobě do domova pro seniory, můžete zajistit intenzivnější návštěvy terénní pečovatelské služby, případně se domluvit ve stacionáři. O vážně nemocné pacienty se může postarat hospic.

 

Pečovatelka

Přímo k vám domů může docházet pečovatelka nebo pečovatel, kteří vám pomohou s péčí o seniora. Nejedná se o terénní pečovatelskou službu. Jeden týž člověk se bude pravidelně o seniora starat a pomáhat vám s péčí o něj. Vhodnou pečovatelku najdete například na Domelie.cz. Zde si můžete vybrat osobu podle profilů pečovatelek o seniory a ZTP. Na Domelii můžete také zadat inzerát, do kterého specifikujete vaše požadavky, a zájemci o práci se vám sami ozvou.

 

Když na péči doma nestačíte

Jestliže na domácí péči nestačíte (stav seniora se zhoršil, váš zdravotní stav se zhoršil, změnily se podmínky pro domácí péči), nabízí se několik možností, jak zajistit, aby o nemocného člověka bylo řádně postaráno. Vždy záleží na zdravotním stavu pacienta. Vybírat můžete z těchto alternativ:

 

  • Domovy pro seniory se zvláštním režimem: Ve speciálním domově pro seniory pečují o osoby s nízkou mírou soběstačnosti, s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností. Pacientům domov poskytne vše, co potřebují – odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v příjemném prostředí. Domovy mohou být soukromé nebo je jejich zřizovatelem příslušný kraj. Od toho se poté odvíjí výše měsíčního poplatku.
  • Hospic: Tato instituce nabízí velmi pěkné a milé prostředí se vším pohodlím i péčí. Hospic je zpravidla určen pro pacienty, kteří nemohou doma setrvat z důvodu vážného zdravotního stavu, a příliš času jim již nezbývá. Průměrná doba pobytu v hospici se pohybuje mezi jedním a dvěma měsíci. Hospic bývá soukromé zařízení.
  • Léčebna dlouhodobě nemocných: Po závažné operaci, úraze nebo také při nepříznivém vývoji nádorových onemocnění mohou pacienti na čas setrvat v léčebně dlouhodobě nemocných. Pobyt je poskytován zdarma (je-li pacient zdravotně pojištěn). LDN může být pro rodinu často jedinou možností, kde bude na čas senior pobývat. Dostane zde náležitou lékařskou péči, avšak necítí se v nemocničním prostředí jako doma.

 

Doma nebo do domova?

Ve stáří lidé neradi mění prostředí a přejí si zůstat tam, kde jsou zvyklí. Jaké jsou klady a zápory domovů pro seniory, jak se vyplňuje žádost a jaké máte možnosti, se dočtete v článku na blogu Domelie.cz.