Změny daní fyzických osob pro rok 2019 - Blog - Domelie.cz

Znáte nejpodstatnější změny týkající se daní fyzických osob pro rok 2019?

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2018 se blíží. V článku se dozvíte, do kdy podat daňové přiznání a kam jej adresovat. Také jsme pro vás připravili přehled změn v roce 2019, které se týkají daní z příjmu fyzických osob. Pojďme se na ně společně podívat.

Zvýšení minimální mzdy na 13 350 Kč

Mezi největší změnu patří vyšší minimální mzda, na kterou jsou navázány další daňové náležitosti, například možnost vyplacení daňového bonusu. Dále se s minimální mzdou pojí výše minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění a školkovné, respektive sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení. Minimální mzda se zvedla z 12 200 Kč (2018) na 13 350 Kč (2019). Hodinová mzda stoupla ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Zvýšila se hranice pro platbu solidární daně, která je v letošním roce stanovena na 1 569 552 Kč.

Vyšší minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění

S vyšší minimální mzdou se zvýší minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2018 činily měsíční minimální povinné platby na zdravotní pojištění 1 647 Kč, tedy 13,5 procenta z minimální mzdy. Pro letošní rok se tyto zálohy za jeden měsíc zvednou o 156 korun na 1803 Kč. V případě živnosti na hlavní činnost musíte platit také vyšší minimální odvody na sociální pojištění. V roce 2018 byly minimální platby na sociální pojištění 2 189 Kč, v letošním roce 2019 to bude 2 388 Kč. Kompletní přehled plateb najdete v článku na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Pokud u zaměstnavatele podepíšete dohodu o provedení práce (DPČ), nemusíte až do výše příjmu 3000 Kč za měsíc platit odvody za sociální a zdravotní pojištění. Jestliže budete na DPČ pobírat méně než minimální mzdu, musíte doplatit minimální odvody za zdravotní pojištění, nejste-li státním pojištěncem nebo neplatíte pojištění jinde.

Změny pro rodiče s dětmi: Slevy na dani

Slevu na dani za dítě, respektive daňový bonus, mohou uplatnit rodiče dětí, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti. Podmínkou pro uplatnění slevy na dani za dítě je minimální roční příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy, který je v roce 2019 stanoven na 80 100 Kč. Slevu může čerpat pouze jeden z rodičů. Daňový bonus se nezvýší a zůstane stejný jako v roce 2018. Na první dítě činí 15 204 Kč za kalendářní rok, na druhé dítě to je 19 404 Kč a na třetí každé další dítě je daňový bonus 24 204 Kč. Je-li dítě ZTP/P, sleva na dani se zdvojnásobí. Zvýšení minimální mzdy se dotkne také slevy na dani u školkovného, která se úhrnem za jeden rok rovná měsíční minimální mzdě. V roce 2019 bude sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení 13 350 Kč.

Sleva na poplatníka

Daňový poplatník může uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč za rok (měsíčně to je 2 070 Kč). Sleva zůstává stejná jako v minulém roce. Zaměstnanci si slevu po podepsání růžového prohlášení uplatňují za jeden měsíc, živnostníci si ji uplatní v daňovém přiznání.

Jak a kdy zaplatit daně za rok 2018

Jste-li zaměstnanec, nemáte žádný vedlejší příjem a nepronajímáte nemovitost, podává za vás daňové přiznání zaměstnavatel. Zaměstnavateli dodejte veškeré potřebné náležitosti, které k sestavení daňového přiznání potřebuje, tj. potvrzení ze školky o výši plateb za školkovné, potvrzení o uplatnění nároku na slevu za dítě, případně také můžete nárokovat slevu na nepracující manželku (nebo manžela).

OSVČ daňové přiznání podávají sami. Na webových stránkách Finanční správy najdete potřebné daňové tiskopisy. Lhůta pro podání daňového přiznání je zákonem stanovena na posledního března. Pokud tento den připadne na víkend nebo na státní svátek, posouvá se na první pracovní den, který po tomto termínu následuje. V roce 2019 bude posledním dnem pro podání daňového přiznání pondělí 1.4.2019. Termín podání daňového přiznání můžete ještě oddálit, pokud doručíte správci daně do termínu podání daňového přiznání podepsanou plnou moc, že za vás DPFO podá daňový poradce. Termín se prodlužuje o tři měsíce.

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání se podává na příslušném finančním úřadě, tedy na úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. Daňové přiznání můžete na úřad donést osobně, zaslat ho doporučeným dopisem, nebo jej odešlete jako datovou zprávu, máte-li datovou schránku. Přehled o příjmech a výdajích se odevzdává také na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pro rok 2019 připadá termín podání přehledu na 2.5.2019. Podrobnosti o předložení přehledu za zdravotní pojištění najdete například na webových stránkách VZP. Přehled o příjmech a výdajích sloužící ke stanovení výše odvodů za sociální pojištění můžete na Českou správu sociálního zabezpečení zaslat také elektronicky. Jak na to se dozvíte na jejich webových stránkách.

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.