Kdy a jak se připravit na přijímací zkoušky na střední a vysokou školu - Blog - Domelie

Kdy a jak se začít připravovat na přijímací zkoušky na střední a vysokou školu

Kladete si otázku, kdy se začít učit na přijímací zkoušky a jak u nich uspět? Pojďme se podívat na to, kdy se podávají přihlášky na střední a vysoké školy a jak se na přijímací zkoušky připravovat. V článku se také dozvíte, co dělat, pokud u přijímacích zkoušek neuspějete.

Přijímací zkoušky na SŠ: Termíny

Termín podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou bývá zpravidla na konci listopadu (30.11.). Přijímací zkoušky na tyto obory jsou rozděleny do několika kol. V lednu je první kolo s talentovou zkouškou na umělecké školy a konzervatoře, v únoru bývá první kolo pro sportovní gymnázia, která požadují talentovou zkoušku. Na konci února se podávají přihlášky na ostatní střední školy bez talentové zkoušky a v dubnu jsou přijímačky. Termíny se mohou každý rok mírně lišit, proto je dobré sledovat úřední desku školy, na kterou se bude vaše dítě hlásit, nebo CERMAT. Podrobné přehledy o termínech a počtech uchazečů, kteří mohou být ke studiu přijati, žáků, kteří se na daný obor hlásili v loňském roce, a uspěli či neuspěli, vydávají také noviny ve speciální příloze. Přehled středních škol a oborů najdete přehledně na internetu.

Přijímací zkoušky na VŠ: Termíny

Většina veřejných vysokých škol přijímá přihlášky na bakalářské studium do konce února. Některé vysoké školy (převážně soukromé) mají termín pro podání přihlášek posunutý až do konce dubna či května. U navazujícího magisterského studia je termín pro podání přihlášky ještě později, zpravidla jej stanoví sama vysoká škola a směřuje na polovinu či konec dubna. Termíny se mohou lišit, proto vždy sledujte webové stránky vysoké školy, na kterou se chcete hlásit. Přijímačky vypisuje vysoká škola sama a zájemce obdrží dopisem pozvánku na přijímací řízení. Přijímačky na VŠ bývají nejčastěji v květnu a začátkem června. Podrobný přehled termínů přijímacích zkoušek najdete na internetu.

Jak vypadají přijímačky na SŠ

U přijímaček na střední školy musí žáci zvládnout široký objem učiva, který se za týden nebo dva před začátkem přijímacích zkoušek nemohou naučit. Přijímačky na střední školu se skládají zpravidla z češtiny, na vybraných středních školách z matematiky a z oborového předmětu, kterým může být cizí jazyk, základy společenských věd. Některé střední školy si přijímací zkoušky sestavují samy, jiné využívají centrální testy, například od společnosti SCIO. Součástí testu mohou být logické úlohy, nebo všeobecné studijní předpoklady. Testy na střední školu trvají testy různě dlouhou dobu v závislosti na jejich charakteru a na oboru, na který se uchazeči hlásí. Žáci mají na vyplnění testu z jednoho předmětu jednu hodinu. Pokud se test skládá ze čtyř předmětů, respektive ze čtyř částí, je tvořen čtyřmi hodinovými bloky s krátkými přestávkami.

Jak vypadají přijímačky na VŠ

Přijímací zkoušky na vysoké školy vypadají u každé vysokoškolské instituce odlišně. Velká část veřejných i soukromých vysokých škol si přijímací testy sestavuje sama. Testy bývají vyhodnocovány, pro velký počet uchazečů strojově, ale není to pravidlem. Záleží obor od oboru. Testy na vysokou školu bývají oborové, logické, mohou se zaměřovat na všeobecné studijní předpoklady, u vybraných oborů se skládají z anglického nebo cizího jazyka. Lingvistické fakulty pořádají ústní pohovory, aby co nejlépe ověřily znalosti uchazeče z daného jazyka. Některé přijímací řízení je jednokolové, jiné dvoukolové.

Jak se na přijímačky připravit?

Pokud se velmi chcete na vámi vybranou školu dostat, nepodceňte přípravu. Opakovat učivo můžete již od nového školního roku, ve kterém se budete na školu hlásit, tedy od září. Můžete navštěvovat přípravný kurz na vysokou, případně střední, školu. Zakládáte si na osobním přístupu? Sežeňte si doučování. Lektor se vám bude plně po dobu jedné až dvou hodin věnovat a z hodiny si odnesete maximum. Lektora můžete vybírat v soukromých školách nebo přes internet. Přijímací zkoušky si můžete vyzkoušet nanečisto.

Kde sehnat levné a efektivní doučování?

Věděli jste, že na www.domelie.cz můžete zadat inzerát, do kterého napíšete vaše přesné požadavky na lektora anglického, německého nebo francouzského jazyka? Na Domelii najdete také doučování matematiky, zeměpisu, dějepisu, biologie, fyziky i českého jazyka. Podívejte se na profily lektorů, které nabízejí své služby. Výhodou Domelie jsou nízké hodinové sazby. Lektoři si stanoví cenu za doučování sami. Nabídky doučování můžete filtrovat dle oboru, ceny i dle krajů, stejně jako profily lektorů můžete třídit podle místa, ve kterém hledáte doučování. Každý lektor ve svém profilu uvede zkušenosti, hodinovou mzdu a rozvrh, kdy má volno. Specifikuje, kam je ochoten dojíždět. V neposlední řadě si na lektora přečtete hodnocení ostatních studentů. To vám může pomoci v rozhodování.

Co dělat, když neuděláte přijímačky?

Některé střední školy pořádají druhé kolo přijímacích zkoušek, u kterého zkusí žáci své štěstí znovu. Vybrané střední školy mohou přijímat na základě průměrného prospěchu žáka, a pokud se žák na přijímací zkoušky necítí, například proto, že se jich bojí, má z přijímacích zkoušek stres, může podat přihlášku na ty střední školy, které nabírají studenty bez přijímaček. Jestli vám nevyšly přijímací zkoušky na vysokou školu, můžete se přihlásit na soukromou vysokou školu. Zde vám budou pedagogové otevření, a pokud začnete své přijetí řešit včas, třeba již v květnu, jistě se na soukromou vysokou školu dostanete. Další možností je navštěvovat speciální placený roční jazykový kurz, u kterého získáte status studenta (například pomaturitní studium anglického jazyka).

 

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.