Pravidla k soutěži O KOSMETICKÝ BALÍČEK A VIP VSTUPENKY NA VELTRH WORLD OF BEAUTY & SPA

Cílem pravidel je upravit podmínky reklamní spotřebitelské soutěže nazvané „SOUTĚŽ O KOSMETICKÝ BALÍČEK A VIP VSTUPENKY NA VELTRH WORLD OF BEAUTY & SPA“ (dále jen „soutěž“). Pravidla závazně upravují podmínky internetové soutěže, jejíž znění se nachází na webovém portálu www.domelie.cz. Pořadatelé se řídí zněním úplných pravidel, která mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže je Profesia CZ, spol. s r.o. Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČ: 24149055 zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 183157 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“). Organizátorem soutěže je společnost EXPOBEAUTY PRAGUE, s.r.o. se sídlem Hrusická 2522/26 CZ – 141 00 Praha 4, IČ: 24668303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 164731 (dále a výše také jako „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Termín a místo konání soutěže: Soutěž se uskuteční v termínu od 13. 8. 2018 00:00:00 hod. do 23. 8. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) prostřednictvím internetové platformy Facebook.

 

Podmínky pro účast v soutěži
(1) Soutěž se vztahuje pouze na odpovědi v komentářích, které splní následující podmínky:

  • Soutěžící musí označit stránku s profilem domelie.cz jako „to se mi líbí“ (dá jí like).
  • Soutěžící odpoví na soutěžní otázku.
  • Soutěžící do komentáře napíšete jméno osoby, kterou byste v případě výhry na veletrh vzali s sebou.

(2) Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu konání soutěže splní uvedené body v odstavci (1).

(3) Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže uvedené v odstavci (1).

 

Určení výherců
Po ukončení soutěže bude vylosován na každé sociální síti jeden výherce, který získá:

  1. cena – kosmetický balíček + 2x VIP vstupenka na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2018
  2. cena – 2x VIP vstupenka na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2018
  3. cena – 2x VIP vstupenka na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2018

Jeden soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru za celý termín konání soutěže.
Výherce bude o své výhře informován organizátorem soutěže okamžitě po určení výherců, nejpozději do 7 dnů ode dne, po skončení termínu soutěže.

Organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím Facebooku a označí jej v komentáři pod soutěžní otázkou.

Výhra bude výherci předána přímo na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA ve dnech 7. a 8. září 2018. K tomuto účelu bude sloužit PRESS stánek, který se bude nacházet přímo u vchodu na výstavu.

 

Výhry v soutěži

  1. cena – kosmetický balíček + 2x VIP vstupenka na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2018
  2. cena – 2x VIP vstupenka na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2018
  3. cena – 2x VIP vstupenka na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2018

 

Závěrečná ustanovení
(1) Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
(2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
(3) Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let.
(4) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatelé, dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, bude vybrán jiný výherce. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor zjistí, případně bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
5) Organizátor neručí za chybně vložené komentáře, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.
6) Organizátor může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
(7) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas v případě výhry se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu, pohlaví, datum narození, e-mail, údaje o účasti v soutěži společností Profesia CZ, spol. s r.o. Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČ: 24149055, jakožto správcem za účelem dalšího marketingového zpracování.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) dále též právo na přenositelnost údajů.
(8) Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.
(10) Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

V Praze dne:  13. 8. 2018

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.