Přeskočit na obsah

Jak a kde získat pečovatelský kurz s akreditací nebo osvědčením

Blog post Cover CZ - Pečovatelský kurz 12018

Pečovatelský kurz vám ukáže, jak se starat o nemocné, ZTP, osoby v důchodovém věku, ale také jak pečovat o děti. Záleží na tom, jaký typ kurzu si vyberete. Rekvalifikační kurzy jsou dostupné na různých místech České republiky. Kurz pečovatelství trvá dva až tři měsíce a na jeho konci budete skládat závěrečnou zkoušku. Budete-li úspěšní, obdržíte osvědčení o kvalifikaci na základě akreditace Ministerstva školství nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Péče o seniory a ZTP

Na kurzu pečovatelské služby se dozvíte potřebné teoretické znalosti, které si následně vyzkoušíte uplatnit v praxi. Kurzy jsou pojaty komplexně a dozvíte se jak komunikovat s nemocnými a staršími lidmi, získáte základy anatomie, naučíte se jak pečovat o seniory, základy epidemiologie, psychologie, etiky, hygieny, sociální gerontologie. Na kurzu se budete střetávat s případovými studiemi, které vám pomohou v praxi. Nacvičíte si pohybové aktivizace osob v důchodovém věku, případně osob ZTP, budete umět jedince motivovat, což je pro vás i pro něj nesmírně důležité.

Jak vybrat rekvalifikační kurz

Kurzů na internetu je celá řada. Vybírejte si mezi kurzy s akreditací nebo s osvědčením, abyste mohli nabyté zkušenosti náležitě prokázat. Kurzy, které mají akreditaci (buď dle Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo dle Ministerstva školství) mají tuto skutečnost uvedenou v inzerátu. Na vybrané kurzy vám může přispět úřad práce, ale pozor. Vždy se před objednáním (zaplacením) kurzu na příslušném úřadu práce informujte, zda splňujete veškeré náležitosti pro získání příspěvku.

Rekvalifikační kurzy mají různou náplň, a na jejich skončení musíte splnit zkoušku. Záleží na vašem zaměření a na tom, zda se jedná o kurz péče o malé děti, seniory, nemocné osoby, ZTP.

Pořadatelé mají na uchazeče různé požadavky, vesměs se shodují v tom, že osoba, která se chce kurzu zúčastnit, musí dodat potvrzení od lékaře, že je schopna práci pečovatele v budoucnu vykonávat (prohlášení lékaře o zdravotní a duševní způsobilosti). V některých případech pořadatelé požadují plnoletost (věk alespoň 18 let) a ukončené základní nebo středoškolské vzdělání.

Kolik pečovatelský kurz stojí?

Cena pečovatelského kurzu z oblasti péče o seniory se pohybuje mezi 7 000 Kč až 15 000 Kč a uplatnění v budoucnu je široké. Nastoupit můžete v domovech důchodců, do nemocnice, do domova s pečovatelskou službou, do rodin, kde je potřeba starat se o seniory, ale také do domácností s dětmi nebo do dětských domovů. Cena kurzů pro povolání chůvy (zaměřující se na péči o děti do zahájení školní docházky) je od 5 000 Kč do 17 000 Kč.

Kde se pečovatelské kurzy pořádají?

Širokou nabídku pečovatelských kurzů naleznete v Praze, Brně a Plzni. V Praze kurzy pořádá například AM Solvo, Prostor pro rodinu, pme Familienservice. V Ostravě se můžete na pečovatelský kurz zapsat do Střediska vzdělávání, v Plzni kurzy organizuje KUSTOD, v Brně spolek Vesna. Vzdělávací agentura Seduca pořádá kvalifikační kurzy pro pracovníka v sociálních službách, které jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na kurzy se můžete přihlásit v Ústí nad Labem, mezi další města patří Zlín, Kyjov, Olomouc, Znojmo, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Liberec, Karlovy Vary a Pardubice.