Mateřská-škola,-dětská-skupina-nebo-mikrojesle---Kam-umístit-dítě-předškolního-věku---Blog---Domelie.cz

Mateřská škola, dětská skupina nebo mikrojesle? Kam umístit dítě předškolního věku?

Kam umístit malé děti ještě před tím, než začnou chodit do školy? Článek se podrobněji věnuje službám péče o děti. Víte, jaký je rozdíl mezi jesličkami a mikrojeslemi? Od jakého věku lze umístit dítě do školky a co dělat, když na vás nezbyde místo?

Mateřské školy

Školky navštěvují děti od tří do šesti let. Avšak pokud to školka umožňuje, mohou do ní chodit i dvouleté děti. Pokud dítě navštěvuje v mateřské škole třídu, ve které se vzdělávají děti od 2 do 3 let, měla by mít třída nejméně 12 dětí a maximálně 16 dětí. Toto je upraveno v § 2, odst. 4 dle vyhlášky ze dne 30. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání: „Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.“

Do jedné třídy lze zařadit děti různého věku, avšak mateřské školy mívají zpravidla více tříd, do kterých jsou děti umístěny podle věku. V jedné třídě může být na 24 dětí starších tři roky, ve výjimečných případech až 28 dětí. Pokud má třída celodenní provoz, musí v ní být přítomné dvě učitelky nebo učitelé, jejichž úvazek při péči o děti se po dobu náročných činností překrývá. Každá mateřská školka si sama zpracovává vzdělávací program.

Od září 2017 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let věku. Děti jsou do školky přijímány dle věku. Děti od čtyř let věku mají nárok na přednostní přijetí před tříletými dětmi. Mateřské školy jsou nejčastěji zřizovány obcí, krajem, státem nebo svazkem obcí. Mohou být zřizovány i soukromými subjekty, církvemi a církevními společnostmi. V mateřských školách se platí školné. Ve veřejných mateřských školách je vzdělávání poskytováno bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhlo pátého roku věku, stejně tak se poskytuje bezplatně v případě odkladu školní docházky.

 

Jesle

V dnešní době jsou jesle prozatím zrušeny. Dříve bývaly zdravotnickým zařízením, do nějž se umísťovaly děti do tří let věku. Jesle zanikly a ty, které zůstaly, se přeměnily v dětské skupiny.

 

Živnost péče o děti

Soukromé školky, chůvy pro děti, fungují jako podnikatelské činnosti v režimu vázané, nebo volné, živnosti péče o děti. Živnost vázaná vyžaduje splnění požadované kvalifikace osob, které o děti pečují. U volné živnosti tyto podmínky nejsou.

 

Dětská skupina

Zařízení sloužící k pravidelné péči o děti od jednoho roku až do zahájení školní docházky se nazývá dětská skupina. V kolektivu je maximálně 24 dětí, velmi často jsou skupinky po 12 dětech. Počet osob, které pečují o děti z dětské skupiny, vymezuje zákon. Tyto osoby mají odbornou kvalifikaci danou zákonem. Jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese. Dětská skupina musí být otevřena všechny pracovní dny v týdnu alespoň po dobu 6 hodin. Založit dětskou skupinu je jednodušší, než založit mateřskou školu. Dítě může do dětské skupiny nastoupit kdykoli v průběhu roku. Zařízení dětské skupiny je často provozováno zaměstnavatelem a nebývají v něm děti rozděleny dle věku. V dětské skupině může pracovat zaměstnanec z pedagogické oblasti, ze zdravotnické oblasti, sociální oblasti, lékařské oblasti, nebo zde mohou pracovat osoby s profesní kvalifikací chůvy. Více o dětské skupině se dozvíte na webových stránkách MPSV.

 

Mikrojesle

Mikrojesle nabízí pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do čtyř let věku dítěte. Na jednu dospělou pečující osobu zde připadají čtyři děti. Péče by se měla přizpůsobit potřebám dítěte. Provoz musí být zajištěn alespoň 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně. Zřizovatelem může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace nebo právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí. Mikrojesle může provozovat i pečující osoba ve vlastní domácnosti, kde se může současně starat o dvě vlastní děti.

 

Rodičovský příspěvek a hlídání děti

Pokud umístíte do dětské skupiny či mikrojeslí dítě, kterému ještě nebyly 2 roky, a chcete pobírat rodičovský příspěvek, neměli byste jej umístit na více než 92 hodin měsíčně. Tento limit platí od 1.1.2020 a byl k tomuto datu navýšen ze 46 hodin měsíčně. U dítěte nad 2 roky se docházka nesleduje.

Konkrétně dle zákona č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, § 31 odst. 3) „Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci.“

 

Co dělat, když se dítě nedostane do školky?

Najděte si hlídání. Na Domelie.cz můžete zveřejnit zdarma nebo za drobný poplatek inzerát, skrze který najdete vhodnou paní na hlídání pro vaše děti. Je to snadné a rychlé. Jestli nechcete čekat na odpovědi, vyberte si vhodnou paní na hlídání dle profilů pomocníků. Do vyhledávání zadejte vámi požadované schopnosti, které by měla paní na hlídání mít (anglický jazyk, nekuřák, počet hlídaných dětí, celodenní hlídání), vyberte si nejlepší pomocnice a oslovte je. U každého pomocníka uvidíte kalendář pracovní dostupnosti.

 

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.