Dítě s ADHD patří do normální školy. Jaká je role rodiče? - Blog - Domelie.cz

Dítě s ADHD patří do normální školy. Jaká je role rodiče?

ADHD je porucha pozornosti, o které se stále častěji mluví. Jak se u dětí pozná, v kolika letech je možné s jistotou říci, že dítě poruchou pozornosti skutečně trpí, a co se s tím dá dělat? Pojďme se na to podívat. Na konci příspěvku najdete užitečné odkazy.

Co je ADHD? Velmi jednoduše

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (známá pod zkratkou ADHD, tedy Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) se řadí mezi neurovývojové poruchy. Co to v praxi znamená? Laicky řečeno každá část mozku zraje odlišně rychle. Dítě se s touto nerovnováhou centrální nervové soustavy už narodí. Části mozku si mezi sebou vymění informace pomaleji, než je tomu u zdravého jedince. Právě kvůli tomu se začíná objevovat nepozornost, dítě si neumí vybrat adekvátní podněty, je neustále v pohybu, je neklidné, jedná impulsivně a reaguje dříve, než si reakci stihne uvědomit a promyslet. Neumí chování moc dobře regulovat, na některé dospělé či kamarády může působit konfliktně a agresivně. V kolektivu si těžko udrží kamarády, a proto stojí často stranou.

ADHD se pozná nejdříve ve třech letech

Odborníci se shodují na tom, že hyperaktivitu je možné poznat mezi třetím a čtvrtým rokem života. Dříve to nelze. Lékaři se při diagnóze soustředí na více kritérií. Stanovit, zda má dítě ADHD, není možné při jedné návštěvě pediatra. Mezi první příznaky patří obtíže setrvat v klidu v kolektivu, vznětlivost, problémy s koncentrací pozornosti. Tyto problémy se projevují ve více kolektivech, například ve školce, u babičky, doma. Dalším ukazatelem bývá, že obtíže v chování přetrvávají déle než půl roku a musí se projevit dříve, než dítě dovrší sedmý rok života. Jenže ani v případě, že jsou všechny tyto podmínky slněny ještě neznamená, že má dítě ADHD. Věc je složitější, než se zdá. Lékaři musí vyloučit při stanovení diagnózy také další situace, které mohou vést k náhlé změně chování. Mezi ně patří dlouhodobé onemocnění, dlouhodobé užívání léků, které mohou zvyšovat hyperaktivitu u dětí, nebo traumatické události v rodině.

Děti s ADHD nejsou hloupé a nemají sníženou inteligenci. Hůře zapadnou do kolektivu právě kvůli svému chování, díky vznětlivosti či špatné koncentraci. Mají problémy se spánkem, mohou mít zhoršené vyjadřovací schopnosti. Klíčovou roli hrají rodiče, kteří by měli při sebemenších pochybnostech vyhledat lékaře. Čím dříve, tím lépe.

Co dělat, když se diagnóza potvrdí?

Nestrkejte hlavu do písku. Když se porucha včas potvrdí, lze s ní poměrně dobře bojovat.

U starších dětí nebo dospívajících je problém ADHD spojen se školní docházkou. Adolescenti nechtějí chodit do školy, neplní úkoly, mají slabou motivaci pro stereotypní činnosti, mohou odejít ze školy, a tím se sníží možnosti pro uplatnění na trhu práce. Proto je důležité docházet s dítětem k lékaři již v útlém věku. Přibližně mezi 40 % až 50 % dětí s ADHD má příznaky poruchy koncentrace i v dospělosti. ADHD postihuje v dospělosti 4 % až 5 % lidí, v dětství to je 3 % až 7 %. Díky tomu, že se o ADHD více hovoří mezi rodiči, se děti dostanou brzy ke specialistovi, na druhé straně se zvyšuje počet diagnostikovaných případů, a tedy roste počet dětí s touto neurovývojovou poruchou.

Proč vzniká ADHD?

Důvodů je celá řada. Odborníci se shodují na tom, že příčina tkví již v samotném těhotenství. Mezi rizikové faktory patří obtížný porod, rizikové těhotenství, nízká porodní hmotnost, špatné životní prostředí, užívání narkotik, alkoholu, kouření, stres a špatný průběh gravidity, infekce, a také dědičné predispozice. U chlapců se ADHD vyskytuje 3x častěji než u dívek. Na vině může být to, že se u dívek neprojevuje porucha tak intenzivně jako u chlapců a dívky se nemusí k odborníkovi dostat.

Režim, přísnost i pochvala: Jak na dítě s ADHD?

ADHD ovlivňuje život dítěte minimálně do puberty. Není to nemoc v pravém slova smyslu, nýbrž se jedná o vrozenou odlišnost ve vývoji centrální nervové soustavy. K dítěti se mají rodiče chovat zcela běžně, ale nutná je také péče specialisty. Podstatné je začlenit dítě do kolektivu, zaměstnat jej obyčejnými činnostmi. Vychovávat se musí důsledně, vhodné je vytvořit režim, který se dodržuje, byť to je u dětí s ADHD složité. Pravidelné postupy, které může dítě vnímat jako rituály, mu usnadní orientaci v čase a ujasní mu, jaké má povinnosti. Dítě nesmí setrvávat v situacích, ve kterých selže. Mezi ně patří příliš dlouhé soustředění či sezení, nemožnost se proběhnout, když to zrovna potřebuje. Vhodné je ratolest za dobrý výsledek práce odměnit, když nedodrží domluvený postup, dostane přiměřený trest. Sebevědomí se posiluje na těch činnostech, v nichž vynikne. Dítě musí mít předem daná, jednoduchá a srozumitelná pravidla, kterým bude rozumět, umí je splnit, a proto nebude vystaveno stresu z toho, že neví, co se po něm chce. Úlevy z běžného života nejsou na místě. Důležité pro rodiče je, aby pochopili, že se jejich potomek chová a přemýšlí jinak, proto je potřeba některé věci dělat odlišně. Pokud si rodiče neví rady, mohou se obrátit na odborníky.

Potřebujete hlídání? Vyberte vhodnou chůvu

Jestli potřebujete ratolest pohlídat, zvolte chůvu, která praxi s dětmi s ADHD již má. Velký výběr hlídaček najdete na www.domelie.cz, kde si prohlédnete jejich pracovní zkušenosti, a teprve poté vybranou chůvu kontaktujete. Můžete vytvořit inzerát, v němž specifikujete své požadavky.

A co škola…

Projevy ADHD lze zmírnit užíváním léků (psychofarmak), které předepíše lékař. Systematickým výchovným postupem dítě trénuje pozornost, pravidelně navštěvuje odborníka, může docházet na individuální terapii, procvičuje sebeovládání. Příznaky ADHD nelze vyléčit, ale lze je výše uvedeným a dlouhodobým procesem zmírnit. Rodiče a dítě tvoří jeden tým, do kterého patří i sourozenci, pedagogové, psycholog, lékaři, speciální pedagog, prarodiče a přátelé. Ti všichni mohou mít vliv na zmírnění příznaků ADHD. Ve škole by měl žák dostávat kratší úkoly, aby se na ně mohl soustředit. Dobrá motivace a pochvala upevní jeho sebevědomí, díky autoritě a vzoru si může zlepšit sebekázeň. Činnosti by se měly střídat. Lékaři a odborníci se shodují, že děti s ADHD patří do normální školy.

Ve zkratce: Jak se ADHD projevuje u dítěte:

  • Neudrží pozornost.
  • Má problémy se spánkem.
  • Nechce opakovat nudné činnosti.
  • Je narušena porucha hrubé i jemné motoriky.
  • Jedná velmi rychle a jsou pro něj charakteristické neadekvátní reakce.
  • Nastupuje vztahovačnost.
  • Vyskytuje se problém s nižším sebehodnocením.
  • Hyperaktivita se projevuje nadbytečnými pohyby a hlasitým projevem.
  • ADHD může mít další příznaky, které se u dětí mohou lišit.

Užitečné informace

Předškolní klub pro hyperaktivní děti: http://www.hyperka.eu/adhd

Webové stránky pro dospělé, kteří trpí poruchou pozornosti: http://www.nepozornidospeli.cz/

Centrum pro rodinu a sociální péči: http://www.neklidne-deti.cz/

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.