Daňový bonus 2018 - Domelie.cz

Znáte daňový bonus a výhody pro rodiny s dětmi? Podívejte se na změny v roce 2018.

Rodinám s dětmi se v roce 2018 zvýší daňový bonus a sleva na na dani za školku. Zaměstnanci vyšší daňový bonus pocítili již ve výplatě za měsíc leden, OSVČ podávají daňové přiznání v březnu za celý uplynulý rok a vyšší slevy se jich dotknou až po lednu 2019. Letos připadá termín na podání daňového přiznání za období od ledna do prosince 2017 na úterý 3. dubna. Jaké změny čekají rodiny s dětmi?

Daňový bonus v roce 2017 a 2018

Pro rodinu s jedním dítětem je daňový bonus za rok 2017 úhrnem 13 404 Kč ročně. Pokud se dítě narodilo během roku, mají rodiče na bonus nárok i za měsíc narození. Na druhé dítě dostanou 19 404 Kč ročně a na třetí a další dítě 24 204 Kč ročně. Na daňový bonus má rodina nárok v případě, že roční příjmy jednoho pracujícího člena přesáhnou šestinásobek minimální mzdy. V roce 2018 dochází ke dvěma změnám. Tou první je výše daňového bonusu, druhou je systém určení toho, kdo má na tento bonus nárok.

V roce 2018 činí daňový bonus na první dítě 15 204 Kč ročně, za druhé a třetí dítě se nemění. Do rozhodného příjmu se nezapočítávají příjmy z pronájmů. Pokud překročíte požadovaný roční příjem, který je 6x vyšší než životní minimum, máte nárok na daňový bonus.

Rozdíl mezi slevou na dani na poplatníka a daňovým bonusem

Hned v úvodu je třeba správně určit, co je sleva na dani na poplatníka a daňový bonus. Na slevu na dani má nárok každý daňový poplatník (OSVČ, DPČ, DPP, smlouva na HPP), který podá daňové přiznání, respektive u zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka o dani z příjmu. Sleva na dani na poplatníka činí 24 840 Kč za kalendářní rok. Daňový bonus není sleva na dani. V principu poplatník nerozlišuje daňový bonus a slevu na dani na poplatníka. Nicméně, rozdíl v tom je. Daňový bonus získá jeden z rodičů dítěte, které s ním žije ve společné domácnosti, nedovršilo 26 let věku, přičemž se soustavně připravuje k výkonu povolání. Pokud rodič nevyčerpá slevu na dani na poplatníka, má nárok na vyplacení daňového bonusu za dítě. Daňový bonus je vždy kladný.

Školkovné se zvýší na 12 200 Kč

Pokud dítě navštěvuje školku, případně jesličky (nelze kombinovat s rodičovským příspěvkem), mohou rodiče v daňovém přiznání na základě potvrzení ze školky uplatnit daňovou slevu ve výši 12 200 Kč na jedno dítě za rok 2018. Za rok 2017 byla výše slevy stanovena na 11 000 Kč. Sleva se provádí v ročním zúčtování.

Sleva na manželku

Pokud je žena doma s dítětem, nepracuje, případně její příjem nepřesahuje úhrnem 68 000 Kč za jeden rok, může si manžel uplatnit slevu na dani na manželku. To v praxi znamená, že si uplatní slevu na poplatníka daně z příjmu na sebe, jelikož žena si ji dostat nemůže. Pozor! Do rozhodného limitu se započítává peněžitá pomoc v mateřství, jelikož ta je vyplácena na základě odvodů na nemocenské pojištění a vyplácí ji ČSSZ. Rodičovský příspěvek se do výše příjmu nezapočítává (vyplácí úřad práce). Limity se určují za kalendářní rok. OSVČ, které výdaje stanovují paušálem, mohou uplatnit slevu na manželku také.

Příklad hovoří za vše

Uveďme příklad a podívejme se do jedné fiktivní rodiny se dvěma dětmi. Rodina pana Vomáčky se skládá ze čtyř členů: otce (pan Vomáčka), matky (paní Vomáčková), a dvou dětí ve věku dvou a pěti let. Dvouleté dítě vychovává paní Vomáčková doma, pětileté navštěvuje školku. Pan Vomáčka je řidič autobusu s ročním příjmem 360 000 Kč (30 000 Kč za měsíc). Jaké jej čekají slevy na dani za rok 2017 a jaké budou v roce 2018? Předpokládejme, že paní Vomáčková v roce 2017 nepracovala a pracovat nebude ani v roce 2018, jelikož zůstane na rodičovské dovolené.

Rok 2017: Pan Vomáčka uplatní v roce 2017 slevu na dvě děti, na manželku, jejíž příjmy nepřesáhly 68 000 Kč za rok a školkovné ve výši 11 000 Kč. Jeho čistý měsíční příjem bude 25 474 Kč. Pan Vomáčka obdrží daňový bonus ve výši 32 808 Kč za rok (k čisté mzdě se po odečtení daní připočte za rok 21 128 Kč) a roční příjem v čistém bude 341 528 Kč.

Rok 2018: Pan Vomáčka uplatní v roce 2018 slevu na dvě děti, na manželku, jejíž příjmy nepřesáhly 68 000 Kč za rok a školkovné ve výši 12 200 Kč. Jeho čistý měsíční příjem bude 25 624 Kč. Pan Vomáčka obdrží daňový bonus ve výši 34 608 Kč (k čisté mzdě se po odečtení daní připočte za rok 24 128 Kč) za rok a roční příjem v čistém bude 344 528 Kč.

Kdyby žil pan Vomáčka sám, byla by jeho čistá měsíční mzda 22 740 Kč a roční čistá mzda 272 880 Kč (platí pro oba sledované roky).

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.