6 typů, jak vybrat rekvalifikační kurzy - Domelie.cz

6 typů, jak vybrat rekvalifikační kurzy, které vám změní profesní život

Díky rekvalifikačním kurzům získáte nové vzdělání a najdete si nové zaměstnání, případně si udržíte to stávající. Věděli jste, že náklady nemusíte plně hradit sami, a dokonce můžete v době rekvalifikačního kurzu pobírat finanční příspěvek? V článku se dozvíte praktické rady a informace, které vám pomohou vybrat akreditovaný rekvalifikační kurzy.

1. Jak vypadá zájemce o rekvalifikační kurzy

Co musíte splnit, abyste mohli být zařazeni do rekvalifikačního kurzu? Zájemci o rekvalifikační kurz jsou vedeni jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání na příslušném úřadu práce. Dále splňují požadavky pro patřičnou rekvalifikaci, mají po skončení rekvalifikace odpovídající předpoklady pro to, aby mohli vykonávat danou profesi, stejně jako mají požadovanou zdravotní způsobilost. A samozřejmě musí rekvalifikaci skutečně potřebovat. Jde o ty případy, kdy si se svým stávajícím vzděláním nemohou najít zaměstnání. Rekvalifikace vám pomůže k tomu, abyste snáze našli nové pracovní místo.

2. O úhradu nákladů můžete požádat úřad práce

Náklady na kurz za vás může uhradit úřad práce. Do úhrady spadá kurzovné, tedy náklady na rekvalifikaci ve smyslu poplatku za školné. Cestovné nebo další výdaje buď zaplatíte sami, nebo vám na ně může přispět úřad práce za předpokladu, že tyto náklady jsou nezbytné k dosažení rekvalifikace. Před zahájením rekvalifikačního kurzu s příslušným úřadem práce (například Úřad práce pro Prahu 10) uzavřete písemnou dohodu o vaší rekvalifikaci. V této dohodě podepisujete, že pokud bez závažných důvodů rekvalifikační kurz nedokončíte, případně do zaměstnání po úspěšném ukončení kurzů nenastoupíte, zaplatíte náklady na rekvalifikaci sami. Během rekvalifikace máte nárok na podporu, která dosahuje 60 % čistého měsíčního příjmu z předchozího zaměstnání. Před zařazením do rekvalifikačního kurzu absolvujete pohovor na příslušném úřadu práce, který podá návrh, abyste byli do vámi vybraného kurzu zařazeni.

3. Rekvalifikaci vybírejte s měsíčním předstihem

Jestliže se vám nějaký rekvalifikační kurz líbí, je nutné alespoň 30 dní před jeho zahájením zažádat o vybranou rekvalifikaci na úřadu práce. Úřad práce potřebuje požadavek administrativně zpracovat. Cenu kurzu musíte doložit a raději si na úřadu práce ověřte, zda máte na proplacení nákladů skutečně nárok. Úřad práce může uhradit náklady na rekvalifikaci také zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci nastoupí na kurz z důvodu dalšího pracovního uplatnění ve stávajícím zaměstnání. Zaměstnavatelům proplácí pouze kurzovné, nikoli náhradu mzdy.

4. Vyberte si z atraktivní nabídky rekvalifikačních programů

Nabídka je pestrá. Hledáte-li rekvalifikaci a ještě nevíte, co by vás konkrétně bavilo, můžete se podívat například na webové stránky Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání, kde najdete aktuální nabídky rekvalifikačních kurzů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje vzdělávací programy, díky kterým získáte plnou kvalifikaci, a můžete vykonávat konkrétní povolání (například kadeřník, grafik). Dále si můžete vybrat vzdělávací programy, kterými si rozšíříte počítačové dovednosti, získáte základy podnikání, případně můžete rozšiřovat v rámci těchto kurzů také jazykové znalosti. Mezi akreditované kurzy patří například malíř či manažer prodeje. Vždy, když budete hledat kurz, podívejte se podrobně do popisu programu. Tam by mělo být uvedeno, zda je kurz akreditován, jaký z něj získáte certifikát, diplom, osvědčení. Budete mít studentské výhody jako účastníci kurzu? Nikoli, studentské výhody se na účastníky rekvalifikačních programů nevztahují. Před výběrem kurzu nahlédněte také do nabídek práce a zjistěte, jak je vaše vysněné zaměstnání finančně ohodnoceno. Platové podmínky jsou lepší v Praze a ve Středočeském kraji.

5. Na co si dát při výběru kurzu pozor

Při výběru dejte pozor na platnost akreditace daného kurzu. Akreditace má vždy číslo jednací, které lze ověřit dodatečně také v databázi udělených akreditací rekvalifikačních programů. Akreditace se uděluje po dobu tří let. Kurz se musí zahájit v době, kdy je akreditace platná, ale může skončit po jejím uplynutí. Pozor. Pokud kurz začne v době, kdy akreditace platná není, absolvent nemůže po jeho ukončení obdržet Osvědčení o rekvalifikaci. Vždy požadujte doklad o zaplacení a smlouvu, na základě které vám bude poskytnuto vzdělávání. Ve smlouvě musí být uveden název kurzu (vzdělávacího programu), počet hodin (hodinový rozsah), cena, číslo jednací udělené akreditace, název pracovní činnosti. Při podpisu smlouvy si sjednejte také časový harmonogram a přesný rozvrh, kdy budete do kurzu docházet. Doklady si uschovejte.

6. Jak má vypadat osvědčení o rekvalifikaci?

Po ukončení kurzu dostanete Osvědčení o rekvalifikaci, které má platnost neomezeně dlouhou dobu po celém území České republiky. Osvědčení musí obsahovat jméno a příjmení účastníka kurzu, název vzdělávacího programu, číslo jednací akreditace, název vzdělávací instituce a její adresu, název pracovní činnosti, počet absolvovaných hodin, absolvované předměty, datum konání kurzu, datum závěrečné zkoušky, podpis statutárního zástupce vzdělávacího zařízení. Někdy vám může být na základě absolvování kurzu vystaven živnostenský list.
Podrobné informace najdete na webových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, a také na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Alexander Okoš
Alexander Okoš
Marketingový nadšenec s velkou chutí pomáhat jakoukoliv cestou.